Våra utbildningar

Hjälmared erbjuder utbildningar för att förbereda dig för studier på högskola och universitet samt höja din kompentens för ett framtida yrkesliv. Lärandet utgår från dina behov, förkunskaper och erfarenheter med samtalet och aktivt deltagande i gruppen som grundpelare i vår pedagogik.

För dig som inte funnit dig till rätta i det vanliga skolsystemet kan våra kurser vara en väg till fortsatta studier på högskola eller universitet. För dig som är ny i Sverige kan studier hos oss vara en första kontakt i ett nytt samhälle. För dig som drömmer om att få utveckla ett personligt intresse, som grafisk design, träning, fjällvandring, bibelstudier, kost eller filmproduktion, kan Hjälmared vara ett viktigt steg för att drömmen ska bli verklighet.

Allmän kurs

För dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och som vill bli behörig att söka till högskola och universitet. Allmän kurs innehåller gymnasiegemensamma ämnen och det avslutande året kan du välja någon av våra profiler.

För att möta dina förutsättningar har vi studiegrupper på olika nivåer, från grundskola till ett avslutande gymnasieår. Studietiden varierar beroende på dina förkunskaper.

Särskild kurs

För dig som vill fördjupa ett intresse, ta ett steg till ett nytt yrke, och utvecklas tillsammans med andra. Flera av våra profilkurser förutsätter att du har ett komplett gymnasium.

Arbetsmarknadskurser

För dig som är inskriven på arbetsförmedlingen kan vi erbjuda kurser som vi gör i samarbete med Arbetsförmedlingen. Dels studiemotiverande folkhögskolekurser, SMF. Dels etableringskursen Språksteget för nysvenskar.

Att studera på Hjälmared

Vi tror att mycket av lärandet sker genom att samtala och utbyta erfarenheter med andra. Vår pedagogik präglas av samtalet och varje studerandes aktiva deltagande i gruppen. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg, få känna dig delaktig och att du blir en del av ett sammanhang.

Undervisningen sker till största delen i själva skolbyggnaden, lektionssalar, grupprum, bibliotek och aula. På Hjälmared finns även ett kapell, en fullstor idrottshall, fotbollsplan och tennisbana och sist men inte minst våra fantastiska omgivningar med sjön Färgen och fina naturområden. Du kan välja att bo på skolans internat, tillsammans med ca 70 andra studerande, eller att bo hemma och pendla till skolan.

Läs mer om att studera på Hjälmared

image_print