Studera på Hjälmared

Att studera på Hjälmared kan vara ett viktigt steg för att komma vidare till högskola och universitet, få utveckla ett intresse, skaffa kompetens för ett nytt yrke och utvecklas som person. Här finns mycket information om hur det är att studera på Hjälmared.

Folkhögskola – en annan slags skola

Folkhögskola är en frivillig utbildningsform. Som folkhögskola har vi en frihet från centrala läroplaner som ger goda möjligheter att anpassa våra utbildningar efter de behov vi ser.

Läs mer

Vår pedagogik

Vi tror att mycket av lärandet sker genom att samtala och utbyta erfarenheter med andra. Vår pedagogik präglas av samtalet och varje studerandes aktiva deltagande i gruppen.

Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg, få känna dig delaktig och att du blir en del av ett sammanhang. Vi strävar efter att ha mindre och sammanhållna studiegrupper.

Vi studerar ofta i projektform med både praktiska och teoretiska inslag.

Läs mer om våra utbildningar

Omdöme och behörighet

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Studieomdömet tillsammans med behörighetsintyg ger dig möjlighet att söka till högskola och universitet genom folkhögskolekvoten.

Läs mer om omdöme och behörighet


 

Studieinformation

Ansökan

Innan du påbörjar en utbildning på Hjälmared så går du igenom en ansöknings- och antagningsprocess. Här kan du läsa mer om vad du behöver göra och vilka steg som finns i antagningsprocessen.

Läs mer

Kostnader

Studierna är kostnadsfria, även om du betalar för dina läroböcker, gemensamma måltider och annat material.

Läs mer om kostnaderna

Läsåret

Ett läsår på Hjälmared innehåller mer än bara studier. Här kan du se viktiga datum och händelser under året.

Till Läsåret

Gemensamma aktiviteter

Till vardags möter du dagligen din egen studiegrupp. På Hjälmared får du också möta andra studerande på skolan. Dels på det gemensamma fikat varje skoldag, dels på gemensamma temadagar, och dels i gemenskapen på internatet.

Mer om  Gemensamma aktiviteter

Internat och externat

Du kan välja att bo på skolans internat, tillsammans med ca 70 andra studerande, eller att bo hemma och pendla till skolan.

Läs mer om Internat och Externat

Lokaler och omgivning

Undervisningen sker till största delen i själva skolbyggnaden, med lektionssalar, grupprum, bibliotek och aula. På Hjälmared finns även ett kapell, en fullstor idrottshall, fotbollsplan och tennisbana och sist men inte minst våra fantastiska omgivningar med sjön Färgen och fina naturområden.

Alingsås Hälsostudio

Hjälmared folkhögskola samarbetar med gymmet Alingsås Hälsostudio. Det innebär att vi har tillgång till Hälsostudions lokaler med all utrustning och kan därför förlägga vissa lektioner där.

Vi kan därför tillföra en extra dimension till utbildningen som annars inte skulle var möjlig. På kurserna Äventyrscoach, Hälsocoach och våra Polisförberedande kurser används Hälsostudion i undervisningen.

Vårt samarbete innebär dessutom att alla studerande får möjligheten att teckna medlemskap till ett mycket förmånligt pris.

Hälsostudions hemsida

Alkohol- och drogpolicy

Målet med skolans alkohol- och drogpolicy är att skapa bästa möjliga studie- och livsmiljö samt förebygga alkohol- och drogmissbruk. En alkohol- och drogfri miljö är en viktig förutsättning för den som vill förändra sitt liv och slippa de svårigheter som har med alkohol och droger att göra.

Läs vår Alkohol- och drogpolicy

Dokument

Hjälmared arbetar efter ett antal policy- och styrdokument som kan vara bra för dig som studerande att känna till. Här finns även annan viktig information, så som försäkringsinformation.

Till Dokumenten

Kamratförbundet

Hjälmared folkhögskolas Kamratförbund är förening för före detta studerande. Föreningen arbetar med att främja gemenskap mellan före detta studerande och för en fortsatt kontakt med skolan.

Läs mer om Kamratförbundet

Fler frågor?

Undrar du över något mer? Du kanske hellre vill prata med någon om dina funderingar. Kontakta någon av oss.

Utbildningar

Bild på Hanna Källberg

Hanna Källberg

Andersson

Jonas Andersson

Internat

Linn

Linn Hugosson

image_print