Beteendevetarprofil

Vill du arbeta med människor och utveckla din förmåga till ett gott och respektfullt bemötande så är beteendevetarprofilen ett bra val. Innehållet ger dig en förberedelse för vidare  utbildningar som riktar in sig på att möta människor.

För dig som vill bli socionom, socialpedagog, psykolog eller liknande, ger profilen en inspirerande inblick. Profilen berör följande:

  • Kommunikation – att bli bättre på att bemöta andra människor
  • Utveckling – om hur människan utvecklas och växer som person
  • Hälsa – kroppens och hälsans betydelse för vår livskvalitet.
  • Den sociala människan – om samspelet människor emellan
  • Livets utmaningar – områden som missbruk, psykisk ohälsa, mobbning och kriser.

Undervisningen kompletteras med besök av aktiva yrkesutövare.

Kursfakta

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Antagningsvillkor: Fyllt 18 år och har motsvarande minst 2-årigt gymnasium.

Kostnader: Internat- eller externatavgift. Kurslitteratur.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 – 29 maj 2020

Profilen läser du under fem lektionstimmar per vecka. Dina andra lektioner utgörs av allmänna behörighetsgivande ämnen eller tillvalsämnen. Läs mer om det under Allmän kurs nivå 3. Övriga obligatoriska ämnen är Svenska, Samhällskunskap och Livsåskådning.

Två år på allmän kurs på folkhögskola eller på gymnasium ger dig behörighet att söka profilen.

Att studera på heltid innebär att ha minst 28 lektioner i veckan. På beteendevetarprofil har du 15 lektioner med obligatoriska ämnen, resten fyller du på med tillval, vissa av dem är behörighetsgivande.

Tillval

Du kan välja bland kreativa ämnen som Drama, Kör, samt Bild och Hantverk. Det finns även tillval för dig som vill stärka dina kunskaper i matematik och språk. Ett populärt tillvalsämne är Hälsa & Motion. Tillvalen ligger på eftermiddagarna och väljs fritt när du gör börjar skolan.

Läs mer om vilka tillval som finns

image_print

Frågor?

Hör gärna av dig till:

Bild på Hanna Källberg

Hanna Källberg