Beteendevetarprofil

Vill du arbeta med människor och utveckla din förmåga till ett gott och respektfullt bemötande så är beteendevetarprofilen ett bra val. Innehållet ger dig en förberedelse för vidare  utbildningar som riktar in sig på att möta människor.

För dig som vill bli socionom, socialpedagog, psykolog eller liknande, ger profilen en inspirerande inblick. Profilen vi berör följande:

  • Kommunikation – att bli bättre på att bemöta andra människor
  • Utveckling – om hur människan utvecklas och växer som person
  • Hälsa – kroppens och hälsans betydelse för vår livskvalitet.
  • Den sociala människan – om samspelet människor emellan
  • Livets utmaningar – områden som missbruk, psykisk ohälsa, mobbning och kriser.

Undervisningen kompletteras med besök av aktiva yrkesutövare. I profilen ingår också en kortare praktik under vårterminen.

Profilen läser du under fyra lektionstimmar varje vecka. Dina andra lektioner utgörs av allmänna behörighetsgivande ämnen eller tillvalsämnen. Läs mer om det under Allmän kurs nivå 3.

Två år på allmän kurs på folkhögskola eller på gymnasium ger dig behörighet att söka profilen.

image_print

Frågor?

Hör gärna av dig till:

Bild på Hanna Källberg

Hanna Kjällberg

Telefon 0322-64 40 00

E-post hanna.kallberg@hjalmared.se