Allmän Kurs

Allmän kurs passar dig som vill läsa vidare på universitet eller högskola men behöver komplettera dina betyg. En förutsättning är att du ska ha fyllt 18 år (eller ska fylla 18 år det år du börjar).

Kursfakta

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1-3 år Beroende på tidigare utbildningsbakgrund

Antagningsvillkor: Du har fyllt 18 år och saknar fullständig gymnasiekompetens.

Kostnader: Internat- eller externatavgift. Kurslitteratur.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 19 aug 2019 – 29 maj 2020

Vi utgår från dig och dina kunskaper

Vi utgår från dig och dina kunskaper när vi placerar in dig i studiegrupperna nivå 1-Utblick, nivå 2-Global eller nivå 3 – det avslutande året. Du kommer att studera på heltid tillsammans med din klass. Eftersom skolan är liten och grupperna små, har dina lärare möjlighet att möta dig utifrån dina förutsättningar, din bakgrund och dina behov. Här är engagemanget stort och hos oss blir du sedd. Efter avslutade godkända studier får du ett samlat studieomdöme (sju halvstegsnivåer i skalan 1-4) och kan söka dig vidare till högskola eller universitet i folkhögskolekvoten.

Nivå 1-Utblick studerar i lugnare tempo och det finns tillgång till vissa stödresurser. I nästa nivå 2-Global och under det avslutande året, nivå 3, kan du läsa in behörighet (grundläggande och särskilda) och samtidigt välja en profilinriktning. I ämnena engelska, svenska och matematik har vi nivågrupperingar för att du ska få bästa möjliga hjälp i dina studier. 

Profiler

På Nivå 3 kan du välja att studera med en viss profil. Förutom de behörighetsgivande ämnen du läser ger varje profil en ytterligare inriktning och möjlighet att utvecklas. De profiler vi har är:

Omdöme och behörighet

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Studieomdömet tillsammans med behörighetsintyg ger dig möjlighet att söka till högskola och universitet genom folkhögskolekvoten.

Läs mer om omdöme och behörighet

Tillval

Du kan välja bland kreativa ämnen som drama, kör, samt bild och hantverk. Du kan även välja  behörighetsgivande tillval. Ett populärt tillvalsämne är hälsa & motion. Tillvalen ligger på eftermiddagarna och väljs när du börjar skolan.

Läs mer om vilka tillval som finns

image_print