Kostnader

Läsåret 2017-2018

All undervisning är kostnadsfri. Du betalar för material, viss utrustning, mat och boende.

Bekräftelseavgift

400 kr betalas som bekräftelse på att du tackar jag till platsen du blivit antagen till. För detta belopp får du sedan kopiering, datautskrifter och studerandeförsäkring. Bekräftelse­avgiften återbetalas inte om du sedan lämnar återbud. Undantag görs vid sjukdom om du visar läkarintyg. 

Internatavgift

Enkelrum: 5 710 kr per betalning, eller 45 680 kr för hela läsåret.

Delat rum: 4 675 kr per betalning, eller 37 400 kr för hela läsåret.

I hyran ingår ett följande måltider i veckan

  • Måndag – torsdag: frukost, fika, lunch och kvällsmat.
  • Fredag: Frukost, fika, lunch.
  • Lördag: Helkväll med god mat som vi lagar tillsammans
  • Naturligtvis ingår även våra stora festmåltider såsom julbord och påskbuffé samt fika vid kvälls­aktiviteter.

OBS! Uppsägningstiden för boende på internat är en månad.

Externatavgift

Alla som har valt att studera på Hjälmared Folkhögskola betalar en avgift där det ingår förmiddagsfika, måltider på klassdagar, samt gemensamma festmåltider vid jul, personalspex, påsk, skolavslutning och ytterligare ett antal lunchtillfällen under läsåret. Denna kostnad är 4 320 kr/läsår, 540 kr per betalning.

Lunch

Vår lunch som serveras i Herrgården kostar 65 kr för enstaka måltid, och du kan välja att köpa ett häfte med 10 kuponger för 600 kr. Om du vill abonnera på samtliga luncher under läsåret betalar du 3 920 kr för höstterminen och 4 300 kr för vårterminen. 

Läromedelskostnad

Kostnader för läroböcker och liknande står du för själv. Det varierar mellan 1 500 och 3 500 kr beroende på kurs och valda ämnen. I flera kurser beställer läraren böcker som du sedan betalar för till skolan, du får då en faktura under hösten på de böcker som du köper genom skolan. I vissa kurser skaffar du de böcker som behövs på egen hand.

Observera att om du är född 1998 eller senare och inte har fullgjort gymnasiet kan du få ekonomiskt bidrag för lunch, läromedel och resor från din hemkommun.

Kursspecifika kostnader

Media och Kommunikation

Kostnad för tillgång till särskild utrustning, 1 000 kr per läsår.

Äventyrscoach

Kostnad för specialmaterial förknippat med olika delkurser, 1 000 kr per läsår.

Resa på fjällutbildning. Totalkostnad på ca 5 300 kr.

Externatare på Äventyrscoach betalar 560 kr per läsår för mat i samband med kostunder­visning och hajker. 

Hälsocoach

Kostnad för specialmaterial förknippat med olika delkurser, 1 000 kr per läsår.

Externatare på Hälsocoach betalar 240 kr per läsår för råvaror vid kostundervisning.

Allmän kurs: Polisprofil

För dig som väljer Polisprofilen tillkommer kostnader på ca 500 kr för resor i samband med studiebesök, figurantövningar och liknande.

Betalningsrutiner

För alla studerande delas avgiften upp på åtta lika stora inbetalningar. Fyra på hösten och fyra på våren. Kostnader för kursböcker, som lärare beställt åt dig, kommer på en separat inbetalning under hösten.

Du kan betala det som en vanlig faktura på din internetbank, eller betala med bankkort på expeditionen. Var noggrann med att spara kvitto eller annat bevis på att du betalat.

CSN (Centrala Studiestödsnämnden)

Studierna vid Hjälmared folkhögskola ger dig rätt att söka statligt studiestöd. Ansökan sker via hemsidan www.csn.se. Tel till CSN:0771-276 000

image_print