Gemensamma Aktiviteter

Vi har flera aktiviteter som är gemensamt för alla. Det skapar mötesplatser och stärker känslan av att hela skolan är en stor gemenskap.

Gemensam tid

Rektor samlar oss alla för att ge information en gång i veckan. Ganska ofta står föreläsning, teater eller musik på programmet.

Andrum

Varje morgon 8.15 inbjuds du att börja dagen i vårt kapell med en enkel morgonbön.

Temadagar

Varje termin innehåller en eller två temadagar kring exempelvis samhällsfrågor, miljö och kultur. Under en vecka på vårterminen (v. 10) bryts alla lektioner och vi prövar helt nya saker. Vi väljer grupp efter intresse.

Friluftsdagar

Under året arrangeras två friluftsdagar och ett antal frivilliga turneringar.

Öppet Hus

På våren öppnar vi dörrarna för dem som är intresserade av att komma och studera hos oss till kommande läsår. Under dagen har alla någon uppgift. Eftersom Öppet Hus innebär skolarbete på en lördag ges du en ledig dag som kompensation.

image_print