Konfirmationsläger

Varje sommar sedan 1952 har det varit konfirmationsläger på Hjälmared. Det finns nu tusentals människor som kan berätta om sina livsomvälvande upplevelser under konfirmationslägret.

Lägret som är ca fyra veckor präglas av god undervisning på evangelisk-luthersk grund, kreativitet och varierande fritidsaktiviteter. Vi tar väl vara på de stora resurser som finns på Hjälmareds folkhögskola. Vi har bland annat en komplett sporthall, tennisplan, beachvolleyplan, en härlig sjö med mera. Maten på lägret är av hög klass.

På lägret är det varje år ca 60 konfirmander och tolv ledare samt fyra faddrar. Faddrarna är ungdomar som tidigare har konfirmerat sig på Hjälmared.

Konfirmandlägret på Hjälmared är ett samarbete mellan EFS och Salt Västsverige, Hjälmareds folkhögskola och Alingsås församling.

Mer information på EFS och Salt Västsverige.

Konfirmation på Hjälmared – sommaren 2019

Datum: 18 juni – 13 juli.

Pris: 16 300 kr. I det beloppet ingår för- och efterträff samt fyra veckors läger. Svenska kyrkans församlingar ger ett ekonomiskt stöd, s k konfirmandclearing, till alla konfirmander som är medlemmar i Svenska kyrkan. Clearingen innebär att du betalar en lägre avgift och att din hemförsamling betalar resterande belopp till Hjälmared. Efter avdraget blir din kostnad för lägret 8 770 kr.

En bekräftelseavgift på 500 kr betalas i förskott när man fått antagningsbrev sommaren innan lägret och tackar ja. Återbetalas ej vid avhopp. 

Frågor om anmälan, återbud och betalning: Hjälmareds folkhögskola, 0322-644000, exp@hjalmared.se

Sagt om konfirmation på Hjälmared

Intervju med Anna Wernersson från Borås som var med på lägret år 2011.

Vad tyckte du om att konfa dig på Hjälmared?
– Det var väldigt bra att konfa sig på läger för man är där och gör en grej, inget annat kommer i vägen utan man ägnar fyra veckor åt att vara där. Det blir mer intressant på det sättet och det är roligare på grund av gemenskapen i gruppen och alla aktiviteter.

Vilket är ditt bästa minne?
– Hela lägret var helt underbart! Men, alla lekar och eftermiddagar då jag
va med kompisar på det sätt som man är med kompisar hemma, fast man bara känt
varandra en vecka.

Vad lärde du dig om kristen tro?
– Jag har varit kristen sen liten men nu fick jag en egen tro och fick
förstå att man inte behöver tro samma sak som alla andra kristna, Gud kanske
inte är helt samma för mig som för min mamma. Det var bra att få ägna hela
tiden på att tänka på just bara den kristna tron och inte massa annat som när
man är hemma.

Skulle du rekommendera lägret för andra, i så fall varför?
– Ja! Det var det bästa jag gjort i mitt liv någonsin! Jag kan rekommendera
det för andra för hur man än är så lär man känna nya människor på lägret.

image_print