Bibel

Längtar du efter

  • Att djupare lära känna och utforska ett liv tillsammans med Gud?
  • En tid av fördjupning och studier men utan prestationskrav?
  • Att få stanna till inför vad du vill ska vara viktigt ditt liv?
  • En tid att i gemenskap med andra be, studera och agera för världen?

Bibelkursen vill ge en fördjupning i kristet liv genom studier i Bibeln, fördjupningslitteratur, praktik samtal och reflektion. Vi vill ge dig som studerande en trygg och öppen miljö att söka svar och växa tillsammans med andra i frimodighet, självkänsla och tro. Att få brottas med andra, dig själv och Gud. Året är en helhet med många delar, där undervisningen är en, gemenskapen och andaktslivet en annan. Du behöver inte kalla dig kristen för att söka.

Ämnen

Detta är de ämnen som vi läser på bibel

Bibelkunskap

Ämnet där vi möter Ordet, lär oss om det och fördjupar vår relation till det. Vi brottas och utforskar tillsammans. Vi ser på helheten och delarna. Fördjupar oss i en bibelbok, i en vers och ibland i ett genomgående bibliskt tema. Vi har också bibelsamtal och arbetar att låta Ordet bli handling.

Tro och Liv

Ämnet där vi funderar över vad livet som kristen innebär. Vi läser om och samtalar kring den troslära som vuxit fram under kyrkans vandring i världen. Här ryms grundläggande kyrkohistoria och vi reflekterar tillsammans kring församling, ekumenik och ledarskap. 

Kommunikation/Mission

Under denna rubrik ligger även frågan kring hur vi kommunicerar vår tro och innehåller där mycket praktiska moment i retorik, homiletik och drama mm. Vi får sist men inte minst i detta ämne möjligheten att möta våra egna gåvor.

Text och tro

Här utforskar vi frågor som vad vi egentligen skall med bibeln till, hur den kan läsas samt varför vi inte håller med varandra om vi nu läser samma bok.

Kropp, själ och ande

Här ryms ämnen för hela vår människa. Ämnen där vi söker möta oss själva, varandra och Gud. Bön och andliga övningar, själavård, samtalsgrupper och personlig andakt är ämnen som kommer tillbaka varje vecka oavsett tema. Ett längre pass i månaden läser vi kropp och hälsa. Hoppet är att vi genom dessa ämnen ska få en tryggare grund i hela vårt jag, samt en ökad frimodighet och ödmjukhet i mötet med andra.

Lärjungaskap

Hur skall vi som lärjungar till Jesus agera i världen när orättvisorna möter oss överallt? Vad innebär det egentligen att följa Jesus genom livet som både Herre och Vän? Hur skall kristna förhålla sig till makt, vapen, pengar, sex och främlingen? Vad gör vi när världens nöd och lärjungaskapets krav känns för tunga för oss? I ämnet samtalar vi inte bara utan vi övar praktiskt i det vi tar upp genom olika träningar.

Resa till Italien

De senaste fem åren har vi med Bibel rest en vecka till Italien, varav några dagar tillbringats på ett kloster i Bose. Det har varit en fantastisk avslutning på bibelkursen som sätter djupa spår i oss alla. En vecka som vi hoppas att nästa års klass också vill satsa på.

Spetsa din kurs

Nytt för kommande läsår blir att studerande på specialkurser kommer att få spetsa sin kurs under sex lektionspass under hösten samt våren. Du kan välja ämnen som blir en kontrast till det du redan läser i din kurs. Detta gäller från och med läsåret 2017-2018.

Välj bland följande ämnen under höstterminen:

  • Filmkunskap
  • Stress- och konflikthantering

Välj bland följande ämnen under vårterminen:

  • Livsfrågor
  • Massage
  • Filmkunskap

Ansökan

Du som är 18 år eller äldre är välkommen att ansöka. Vi vill vara en kurs som rymmer en mångfald av människor med olika bakgrund och erfarenheter. Välkommen till oss oavsett församlingsbakgrund och ålder.

Vi tillämpar löpande antagning vilket innebär att vi tar in allt eftersom ansökningarna kommer in med start i april. Det vi lägger mest vikt vid i din ansökan är ditt personliga brev. För att få en dynamisk grupp tas viss hänsyn till kön och ålder.

image_print

Frågor?

Hör gärna av dig till:

per

Per Olausson

Telefon 0322-64 40 00

E-post per.olausson@hjalmared.se