Tillval

Tillvalen är en möjlighet för dig att göra något extra med dina studier på Hjälmared. Du som saknar specifika behörigheter kan lägga till behörighetsgivande ämnen. Du som vill få en annan form av stimulans har möjlighet att välja till något som ger lite variation i studierna.

Allmän kurs

Beroende på vilken nivå du läser kan du välja bland följande behörighetsgivande tillval:

  • Engelska
  • Svenska som andraspråk
  • Språkstuga
  • Litteraturstuga
  • Naturkunskap
  • Matematik
  • Mattestuga
  • Historia

På vissa nivåer ingår några av dessa ämnen i ditt ordinarie schema.

Alla kurser

På alla kurser, inkl allmän kurs, kan du välja bland följande tillval.

På allmän kurs behöver du lägga till ett eller flera tillval för att komma upp till heltidsstudier. Du som går någon specialkurs kan välja till tillval utöver kursens innehåll.

Du väljer tillval när du börjar skolan.

image_print