Omdöme & behörighet

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Studieomdömet tillsammans med behörighetsintyg ger dig möjlighet att söka till högskola och universitet genom folkhögskolekvoten.

Studieomdöme

Studieomdöme får du som studerat minst ett läsår på allmän kurs. Studieomdömet är lärarnas bedömning om hur väl varje studerande kommer att klara vidare studier.

Vid bedömning för studieomdöme vägs följande faktorer in:

 • Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.
 • Förmåga till analys, bearbetning och överblick.
 • Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.
 • Social förmåga.

Folkhögskolan ger inte betyg i enskilda ämnen. Det innebär dels att du inte kan läsa upp enstaka ämnen och dels att du inte kan föra samman ditt studieomdöme från folkhögskolan med gymnasiebetyget. Du kan alltså inte läsa upp betyg – höja betygsmedelvärdet från gymnasiet – genom att studera på folkhögskola.

Studieomdömet får du när omfattningskravet i folkhögskolans grundläggande behörighet är uppfyllt. För att omfattningen ska vara uppfyllt behöver du ha studerat minst ett läsår på allmän kurs med minst 80% närvaro.

Studieomdömet använder du när du söker högskola eller universitet, och då kan du söka genom folkhögskolekvoten.

Läs mer

Behörighet

Högskolebehörighet eller grundläggande behörighet betyder att du uppfyller dels innehållskravet och del omfattningskravet för att kunna studera på högskola och univesitet.

Omfattningskravet innebär att du har sammanlagt motsvarande tre års gymnasiestudier. Det kan vara:

 • ett år på folkhögskola om du har studerat i minst två år på gymnasieskola eller komvux
 • två år på folkhögskola om du har studerat i minst ett år på gymnasieskola eller komvux
 • två år på folkhögskola om du har grundskolan och har minst ett års erfarenhet från arbetslivet
 • tre år på folkhhögskola

Innehållskravet innebär att du har godkänt i de tio gymnasiegemensamma ämnena som alla utbildningar på högskola och universitet kräver.

Läs mer

Innehållskrav – grundläggande behörighet

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande tio kurser:

 • Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Innehållskrav – yrkeshögskolan

Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande sju kurser:

 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1 a, b eller c
 • Samhällskunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religionskunskap 1
 • Historia 1a1

Särskild behörighet

Utöver den grundläggande behörigheten kan olika utbildningar ställa mer specifika kurskrav eller ämneskrav och det kallas särskilda behörigheter till högskolestudier eller förkunskaper till yrkeshögskolan.

Exempel: För att få sjuksköterskeexamen behöver du också ha Matematik 2 (a, b eller c), Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 1b.

Hjälmared folkhögskola kan utfärda intyg på särskilda behörigheter i ämnen som motsvarar gymnasieskolan. Då intygar vi att du har kunskaperna som motsvarar godkänd nivå i dessa kurser (men vi sätter inte betyg i enstaka kurser).

Läs mer

image_print

Frågor?

Hör gärna av dig till:

Bild på Hanna Källberg

Hanna Källberg