Etableringskurs på Kåsjögården

Etableringskurs på Kåsjögården är en kurs för dig som vill utveckla din svenska i tal och skrift. Vi prioriterar att träna ett muntligt vardagsspråk som fungerar. Teori varvas med praktiska inslag. Skolan har betygsrätt i SFI och kan ge nationella prov när du är redo för det.

Kursen är till för dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsuppdraget. Du studerar på heltid under sex månader. Du läser svenska som andraspråk/SFI och samhällsorienterande ämnen. Kursen innehåller praktiska moment arbete i gårdens kök eller verkstad.

Kursen utgår från dina förkunskaper och mål för att förbereda dig för framtida studier eller arbete. Utöver undervisning och gemensamma aktiviteter på skolan ingår också studiebesök, arbetsförberedande insatser och information om olika studievägar.

När kursen är slut:

  • Får du ett kompetensintyg, som kan validera dig till fortsätta studier på folkhögskola eller vuxenutbildning.
  • Har du en plan för att fortsätta närma dig arbetsmarknaden.

Löpande antagning, kontakta Arbetsförmedlingen eller kursansvarig.

image_print

Frågor?

Hör gärna av dig till:

Daniel

Daniel Jaktlund