Övriga kurser

Vidgade Vyer

Vidgade Vyer är en seniorkurs som vänder sig till dig som är 65+. Kursen vill uppmuntra till det livslånga lärandet med intressant undervisning och trivsam gemenskap. Undervisningen sker tillsammans med lärare från Hjälmared folkhögskola och inbjudna gästföreläsare.

Till kursen Vidgade Vyer

Konfirmationsläger

Det finns nu tusentals människor som kan berätta om sina livsomvälvande upplevelser under konfirmandlägret. Lägret som är ca fyra veckor präglas av god undervisning på evangelisk-luthersk grund, kreativitet och varierande fritidsaktiviter.

Till Konfirmationsläger

image_print