Event management

Kursen ger dig en bred introduktion till att arbeta med event, du lär dig allt från planering och produktion, till att ställa kritiska frågor. Kursen stimulerar ditt eget skapande och ger dig erfarenhet av hela processen från idé till färdig eventproduktion. Kursen ger också kunskap om budget, eventlogistik samt upphovsrättsskyddat material och särskilda tillstånd inom möten och upplevelseindustrin.

Event Management vänder sig till dig som vill arbeta med projektledning och produktion inom mötes- och upplevelseindustrin. Kursen är en ettårig heltidsutbildning som är studiemedelsberättigad.

Ämnen

 • Eventproduktion

  Du gör handlingsplaner för hela eventprocessen från idé till färdig produktion. Kursen ger dig kunskap om scenteknik och stageing inom ljud, ljus och bild från ett beställarperspektiv. Du får även insikt i dekor, eventdesign samt uppbyggnad av evenemang, konferenser, mässor och scenproduktioner.

 • Hållbarhet och säkerhet

  Kursen ska ge insikter i de lagar, förordningar och standarder som är tillämpliga på området samt om certifieringsarbete på miljöområdet. Vi tittar på det säkerhetsarbete som krävs för att skapa trygga arrangemang. Du får kunskap om lagar och regler för ett arrangemang och arrangörens ansvar ur ett moraliskt och juridiskt perspektiv.

 • Entreprenörskap

  Vi arbetar med det personliga ledarskapet/entreprenörskapet. Du tillägnar dig kunskaper för att effektivt kunna planera din professionella karriär utifrån tidigare erfarenheter, studier och individuella förutsättningar.

 • Projektledning

  Du får träning i samarbete och projektledning av grupper med olika kompetenser. Du få fördjupade insikter i växelspelet mellan individ och grupp och kunskaper om projektets olika faser.

 • Kommunikation och ledarskap

  Reflektion och ökad förståelse kring ditt personliga ledarskap och vad en ledarroll är. Vinster med en öppen, medveten och tydlig kommunikation. Förståelse kring gruppdynamik och utveckling och medvetet ledarskap.

 • Försäljning och retorik

  Du tränar förmågan att agera kreativt och effektivt i olika sälj- och köpsituationer. Kursen utvecklar din förmåga att skapa säljande miljöer, utforma säljstödsmaterial och genomföra säljstimulerande aktiviteter utifrån olika verksamhetsidéer och mål.

 • Ergonomi

  Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Vi tittar på hur arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

workplace-1245776

Ansökan

Alla som fyllt 18 och har genomförda gymnasiestudier är välkomna att söka. Arbetslivserfarenhet är meriterande.

image_print

Frågor?

Hör gärna av dig till:

micke-oijewall

Micke Öijwall

Telefon 0322-64 40 00

Mobil 0708-81 21 47

E-post micke.oijwall@hjalmared.se