Nivå 3

Plugga klart!

Det här är årskursen för dig som pluggat innan, här på folkhögskolan eller på annan skola och behöver de sista behörigheterna för att kunna läsa vidare på högskolan. När du söker görs en validering av dina tidigare behörigheter och kunskaper för att säkerställa att du kan läsa klart under ett läsår.

Vi läser…

En del av dessa ämnen är valbara beroende på tidigare studier.

 • Svenska

  Vi läser modern litteratur, skriver debattartiklar och texter i olika genrer. Vi tränar retorik och skriver vetenskapliga texter inför högskolestudier. Godkänd kurs ger behörighet i Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3.

 • Engelska

  Du som studerande utvecklar din förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du får lust och inspiration att förbättra the four skills: tala, läsa, lyssna, skriva. Godkänd kurs ger behörighet i Engelska 5, 6 eller 7.

 • Matematik

  Undervisningen anpassas efter dina förkunskaper och behov. Målet är att du ska få nya redskap för att lösa matematiska problem samt ökad tilltro till din egen förmåga. Godkänd kurs ger behörighet i Matematik 1, 2, 3 eller 4.

 • Livsåskådning

  Ämnet tar sin utgångspunkt i de livsfrågor som påverkat olika religioner och livsåskådningar. Fokus ligger på etik och moral. Vi jobbar enskilt och i grupp. Godkänd kurs ger behörighet i Religion 2.

 • Samhällskunskap

  Världen omkring oss och hur den påverkar oss står i fokus. Kursen innehåller bland annat nationalekonomi, folkhemmets historia och konflikter i världen. Godkänd kurs ger behörighet i Samhällskunskap 2.

 • Historia

  Källkritiskt tänkande och historiesyn är centrala teman. Då historiens omfång är oändligt stort gör studerande och lärare tillsammans ett urval av ämnesområden. Godkänd kurs ger behörighet i Historia 1.

 • Naturkunskap

  Kursen ägnar sig åt naturvetenskapliga områden: kemisk analys, astronomi och genetik. Godkänd kurs ger behörighet i Naturkunskap 2.

 • Psykologi

  Psykologikurser ingår i beteendevetarprofilen och polisprofilen. Se separat beskrivning.

Att studera på heltid innebär att ha minst 28 lektioner i veckan. På nivå 3 – beteendevetarprofil och IT-profil har du 14 lektioner med obligatoriska ämnen, och på polisförberedande profil har du 20 lektioner med obligatoriska ämnen, resten fyller du på med tillval, vissa av dem är behörighetsgivande.

Omdöme och behörighet

Folkhögskolan har ett eget bedömningssystem och ger inte betyg i enskilda ämnen. Du som studerar på Allmän kurs kan få ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Studieomdömet tillsammans med behörighetsintyg ger dig möjlighet att söka till högskola och universitet genom folkhögskolekvoten.

Läs mer om omdöme och behörighet

Tillval

Du kan välja bland kreativa ämnen som drama, kör, samt bild och hantverk. Det finns även tillval för dig som vill stärka dina kunskaper i matematik och språk. Ett populärt tillvalsämne är hälsa & motion. Tillvalen ligger på eftermiddagarna och väljs när du börjar skolan.

Läs mer om vilka tillval som finns

Ansökan

Du som har fyllt 18 år är välkommen att ansöka. För placering i rätt årskurs tas särskild hänsyn till tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

Till Ansökan

image_print

Frågor?

Hör gärna av dig till:

Bild på Hanna Källberg

Hanna Källberg