Nivå 2 – Global

Plugga vidare!

För dig som studerat tidigare på skolan eller kommer med motsvarande kunskap och studieförmåga från t.ex. gymnasiestudier. Under det här studieåret läses behörigheterna som är nödvändiga att ha med sig in i nivå 3 – det avslutande året.

Kursfakta

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Antagningsvillkor: Fyllt 18 år och saknar fullständig gymnasiekompetens.

Kostnader: Internat- eller externatavgift. Kurslitteratur.

Studiestödsnivå (CSN):
Gymnasienivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2018 – 29 maj 2019

Vi läser…

 • Svenska

  Effektiv studie- och lästeknik förbereder dig för högskolan. Du inspireras till att skriva genom film och litteratur. Vi arbetar i projekt med digitala verktyg. Godkänd kurs ger behörighet i Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2.

 • Engelska

  Målet är att du som studerande utvecklar din förmåga att kommunicera i tal och skrift. Kursen ger lust och inspiration att förbättra the four skills: tala, läsa, lyssna, skriva. Godkänd kurs ger behörighet i Engelska 5 eller 6.

 • Matematik

  Du studerar utifrån dina förkunskaper och behov. Målet är att du ska få nya redskap, för att bättre kunna lösa matematiska problem, samt få ökad tilltro till din förmåga. Godkänd kurs ger behörighet i Matematik 1, 2 eller 3.

 • Livsåskådning

  Ämnet tar sin utgångspunkt i de livsfrågor som påverkat olika religioner och livsåskådningar. Mycket plats ges till diskussion och reflektion. Vi jobbar enskilt och i grupp. Godkänd kurs ger behörighet i Religion 1.

 • Samhällskunskap

  Det svenska samhället står i fokus med demokrati i teori och praktik. Vi tittar på ideologier och politiska partier, kommunikation och påverkan. Godkänd kurs ger behörigheten Samhällskunskap 1.

 • Historia

  Tillsammans studerar vi vår historia, nuet och framtiden. Då historiens omfång är oändligt stort gör studerande och lärare tillsammans ett urval av ämnesområden. Godkänd kurs ger behörighet i Historia 1b.

 • Naturkunskap

  Vi studerar människokroppens uppbyggnad och funktion. Vi jobbar även med fysiken bakom ljud och ljus. Godkänd kurs ger behörighet i Naturkunskap 1b. Kursen i Naturkunskap 2 påbörjas.

 • Datakunskap

  Vi arbetar i ämnesöverskridande projekt, tillsammans med svenska, historia och samhällskunskap. Vi jobbar med olika sätt att presentera kunskap med text, bild, och design. 

 • Livskunskap

  Målet med kursen är att ge en bättre förståelse för hur människor fungerar och tänker. Vad får oss att må bra och vilka vanor och beteenden utvecklar oss? Här ryms studier i psykologi och beteendevetenskap.

Att studera på heltid innebär att ha minst 28 lektioner i veckan. På nivå 2 har du 22 lektioner med obligatoriska ämnen, resten fyller du på med tillval, vissa av dem är behörighetsgivande.

Tillval

Du kan välja bland kreativa ämnen som Drama, Kör, samt Bild och Hantverk. Det finns även tillval för dig som vill stärka dina kunskaper i matematik och språk. Ett populärt tillvalsämne är Hälsa & Motion. Tillvalen ligger på eftermiddagarna och väljs fritt när du börjar skolan.

Läs mer om vilka tillval som finns

Ansökan

Du som har fyllt 18 år är välkommen att ansöka. För placering i rätt årskurs tas särskild hänsyn till tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

image_print

Frågor?

Hör gärna av dig till:

Bild på Hanna Källberg

Hanna Källberg