Nivå 1 – Utblick

Börja plugga igen!

Nivå ett – Utblick- är möjligheten för dig som behöver komma igång med studierna efter uppehåll eller komma vidare i det svenska utbildningsväsendet efter att ha läst SFI. Här övar vi studieteknik, tränar oss på muntlig och skriftlig kommunikation och tar de första behörigheterna i svenska, engelska och matematik. Vi arbetar med att stärka självförtroende och studiemotivation och skapa struktur för hållbara studier inför kommande skolår.

Kursfakta

Kurstyp: Behörighetsgivande kurs

Studietakt: 100%

Längd: 1 år

Antagningsvillkor: Fyllt  18 år och saknar fullständig gymnasiekompetens.

Kostnader: Internat- eller externatavgift. Kurslitteratur.

Studiestödsnivå (CSN):
Grundskolenivå (A1)

Internat: Ja

Kurstid: 21 aug 2018 – 29 maj 2019

2019-05-14-soudaba-DLBJag är glad för att jag valde att studera på Hjälmared, jag känner att jag får den hjälp som jag önskar att få. Hjälmared ger mig hopp om att jag klarar Allmän kurs och att jag sedan kan plugga vidare. Detta är min drömskola. Varje dag när jag vaknar finns alltid någon anledning som ger mig energi och som gör att jag vill till skolan; vänner, lärare, området eller att jag vet att det är en ny dag och att jag kommer att lära mig nya saker. Soudaba, 26 år

Vi läser…

 • Svenska

  Vi tränar kommunikation och uttrycker oss i olika texter. Med film, litteratur och andras erfarenheter får vi inspiration som gör det roligare. Godkänd kurs ger behörighet i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1.

 • Engelska

  Målet är att du som studerande utvecklar din förmåga att kommunicera i tal och skrift. Kursen ger lust och inspiration att förbättra the four skills: tala, läsa, lyssna, skriva. Godkänd kurs ger behörighet i Engelska 5 eller 6.

 • Matematik

  Du studerar utifrån dina förkunskaper och behov. Målet är att du ska få nya redskap, för att bättre kunna lösa matematiska problem, samt få ökad tilltro till din förmåga. Godkänd kurs ger behörighet i Matematik 1 eller 2.

 • Livsåskådning

  Ämnet tar sin utgångspunkt i de livsfrågor som påverkat olika religioner och livsåskådningar. Mycket plats ges till diskussion och reflektion. Vi jobbar enskilt och i grupp. Kursen Religion 1 fortsätter år 2.

 • Samhällskunskap

  Här jobbar vi med det som händer i världen omkring oss och hur vårt samhälle fungerar. Vi studerar bl.a. ekonomi, Sveriges styre, miljö och kartkunskap.

 • Naturkunskap

  Vi läser om ekologi, energiproduktion och miljöfrågor. Vi använder oss av de fantastiska resurser som naturen runt skolan erbjuder.

 • Livskunskap

  Målet med kursen är att du ska få bättre förståelse för hur människor fungerar som individer och tillsammans i grupper. Vi talar om självförtroende, självkänsla och kommunikation, samt arbetar med ämnen som jobb, bostad och ekonomi.

 • Datakunskap

  En introduktion till att använda datorn i dina studier. Vi jobbar med grunderna i Office-programmen; Word, Excel och PowerPoint. En del görs i samarbete med ämnet svenska.

Att studera på heltid innebär att ha minst 28 lektioner i veckan. På nivå 1 har du 25 lektioner med obligatoriska ämnen, resten fyller du på med tillval, vissa av dem är behörighetsgivande.

Tillval

Du kan välja bland kreativa ämnen som drama, kör, samt bild och hantverk. Det finns även tillval för dig som vill stärka dina kunskaper i matematik och språk. Ett populärt tillvalsämne är hälsa & motion. Tillvalen ligger på eftermiddagarna och väljs när du börjar skolan.

Läs mer om vilka tillval som finns

Ansökan

Du som har fyllt 18 år är välkommen att ansöka. För placering i rätt årskurs tas särskild hänsyn till tidigare studier och arbetslivserfarenhet.

 

image_print

Frågor?

Hör gärna av dig till:

Bild på Hanna Källberg

Hanna Källberg