Skolstart 2019

Varmt välkommen till Hjälmared folkhögskola!

Det är en glädje för oss att ta emot dig som studerande och vi ser fram emot läsåret med förväntan. Här kommer information kring skolstarten och annat värdefullt att lägga på minnet.

Registrering

Läsåret startar måndagen den 19 augusti 2019. Du som är antagen har fått ett välkomstbrev med en tid där du möter din klassvärd för registrering och incheckning. Läs igenom de avtal som kom tillsammans med välkomstbrevet innan du kommer. Du kommer att få skriva under avtalen första skoldagen.

Här finns dokumenten att ladda ner:

Specialkost

Du anger din specialkost med denna blankett: Specialkostblankett

Eftersom vi har gemensamma luncher och festmåltider under läsåret behöver även du som inte ska  bo på internatet meddela eventuell specialkost.

Meddela oss snarast eftersom vi äter tillsammans redan första dagen.

Första skoldagen

10.00-11.15

Registrering, i välkomstbrevet har du fått en tid där du möter din klassvärd.

11.30

Gemensam samling för alla i aulan

12.00

Alla äter lunch tillsammans i matsalen

13.00

Tid tillsammans med din klass och klassvärd

15.00

Första skoldagen avslutas

På kvällen ordnar vi aktiviteter för alla som vill vara med. Kvällsaktiviteterna börjar ca 18.00. På måndag och fredag ingår lunch för samtliga, resten av veckan ingår lunchen för internat och för externat kan man köpa till lunch eller ta med eget.

Den första tiden kommer vi att lägga stor vikt vid att lära känna varandra. Därför organiseras kvällsaktiviteter och vi avsätter tid för klassdagar.

Du kommer få ett detaljerat schema för första veckan av din klassvärd första dagen.

Schema

Grundschemat för skoldagarna under läsåret ser ut ungefär så här:

08.15-08.25

Alla välkomna till en frivillig morgonandakt i kapellet

08.30-10.00

2 lektioner

10.00-10.30

Förmiddagsfika för alla i Herrgården

10.30-12.00

2 lektioner

12.00-12.50

Lunch

12.50-15.10

3 lektioner

15.20-16.50

2 lektioner tillvalsämnen (beroende på de tillval du gör; 2-3 dagar i veckan)

Avvikelser från grundschemat sker vid olika temadagar och vid särskilda klassaktiviteter. På fredagar slutar lektionerna kl 14.20. Passa också på att titta på läsårsplaneringen så du vet när det är klassdager, temadagar, lov och andra lediga dagar.

Viktiga dokument

För oss är det viktigt att du känner till hur vi jobbar, och vilka rättigheter och skyldigheter du har som studerande på Hjälmared Folkhögskola. Vi rekommenderar därför att du tittar på våra styrdokument och policydokument.

 

image_print