Bibelskola med brett innehåll

Hjälmareds Bibelskola ger möjlighet att utforska Gud, sig själv och tron tillsammans med andra. Du får en fördjupning i kristet liv genom studier i Bibeln, fördjupningslitteratur, praktik, samtal och reflektion. Året är en helhet med många delar; undervisning, gemenskap, bön, lovsång och ett rikt andaktsliv.

Kursen innehåller fyra huvudmoment

Bibelkunskap

2019-06-20-bibelskola-innehall 2 bibel

Vi möter Ordet, både det skrivna ordet och Ordet med stort O, Jesus Kristus. Målet är att Ordet ska få uppfylla oss och bli till handling i våra liv.

Kristet Liv

2019-06-20-bibelskola-innehall 4 liv

Genom samtal, övningar och genomgångar får du träning i att ett kristet liv mitt i ett modernt samhälle.Du får också lära dig hur kristna tron utvecklats och vuxit fram, från urkyrkan fram till idag.

Kropp, Själ och Ande

2019-06-20-bibelskola-innehall 1 bon

 

Genom bön, själavård och andliga övningar kan vi möta oss själva, varandra och Gud. Vi får träna på att ”landa” i vår kropp, som är ett tempel för den helige Ande.

Resa till Italien

2019-06-20-bibelskola-innehall 3 kloster

Varje år avslutas bibelskolan med en veckas resa till Italien, där några dagar tillbringas på ett kloster i Bose, strax utanför Turin. Vi deltar i böner, arbete, och får möjlighet att möta och samtala med bröderna och systrarna.

Mer om Bibelskolan

Vi har några platser kvar!

Tveka inte att skicka in din ansökan eller kontakta kursansvarig.

Ansök nu eller  Ring Per Olausson 0706-84 80 15

 

 

 

 

 

image_print