Högtryck inför tryckning

Våra studerande på Grafisk design • Video • Webb är i full gång med att producera  Hjälmared Magasin. De gör hela processen från att skriva reportage, fotografera och formge layouten. Här kan du få en inblick i hur arbetet går bakom kulisserna.

I år är det extra spännande eftersom magasinet ges ut som en bilaga i Alingsås Tidning som går ut till alla hushåll i upptagningsområdet. Den här veckan råder extra högt tempo inför att hela magasinet ska färdigställas för tryck.

Som en del i ämnena Copywrighting och Grafisk design använder de sina nya färdigheter i ett konkret projekt som kommer ut i tryck. Under flera år har detta magasin sålts till andra studerande på skolan och varit ett kärt minne av året på Hjälmared.

Läs mer om Grafisk design • Video • Webb

image_print