Hjälmared folkhögskola på Kåsjögården, Partille

Genom en samverkan med Partille församling driver Hjälmared folkhögskola nu kurser på Kåsjögården i Öjersjö. Inledningsvis består verksamheten främst av Etableringskurs och 60+ kurser.

Hjälmared folkhögskola har sedan tidigare en relation till Partille då Furulundkyrkan och Partille församling är medlemmar i skolföreningen, och därmed utgör en del i huvudmannaskapet. Samtidigt stäcker sig arbetsmarknadsområdet, som Hjälmared verkar mot, från Herrljunga till Partille.

– När vi såg behoven av arbetsmarksinsattser i Partille började vi se oss om efter möjligheter att etablera en verksamhet i området. Syftet med att finnas i Partille är att bidra till att möta behoven inom etableringsuppdraget och bland dem som inte slutfört sina studier, berättar rektor Mikael Lindgren.

När Mikael Lindgren kontaktade Partille församling för snart ett år sedan kunde de tillsammans se ömsesidiga vinster. Eftersom det inte finns några andra aktörer i Partille som erbjuder något liknande kan Hjälmared folkhögskola fylla ett tomrum för Arbetsförmedlingen och etableringsprogrammet. I den fortsatta dialogen framstod Kåsjögården som en möjlig lokal som då skulle få fler och nya användningsområden.

– Att vi finns på Kåsjögården är en kombination av att pastoratet ville hitta nya användningsområden för lokalerna och att vi har en verksamhet som de uppskattar, berättar Daniel Jaktlund som är platsansvarig.

I september kom de första kurserna igång på Kåsjögården. Kursverksamheten har bestått dels i 60+ kurser i Engelska, och samtal kring liv, tro och samhälle och dels Etableringskurs för att underlätta nyanlända att stå på egna ben. Etableringsprogrammet innefattar även en del platser för arbetsträning i kök, trädgård eller någon av verkstäderna.

Hjälmared folkhögskola kommer att fortsätta med kursverksamhet på Kåsjögården de närmaste tre åren, enligt det avtal som nyligen slutits med Partille församling. Närmast i tiden löper Etableringskursen vidare under vårterminen, samt en ny omgång av 60+ kurser.

– Framöver vill vi lära känna omgivningen, föreningar och företag i Partille, för att hitta fler sätt att samverka och utveckla verksamheten, berättar Daniel Jaktlund.

image_print