Riksdagspolitiker på besök

Våra studerande fick idag möta politiker från våra åtta riksdagspartier. Under en heldag lades ordinarie lektioner åt sidan för att ägna oss åt demokrati. Många är förstagångsväljare och många träffade en politiker för första gången.

 

 

Dagen inleddes med att mötas i grupper tvärs över alla klasser på skolan. Alla fick tid att göra lite efterforskande i partiernas politik. Gruppvis fick alla uppdrag att titta närmare på ett par partier . De som annars inte intresserar sig för politik fick nu stund att lära känna några partier lite mer.

Vi hade bjudit in representanter för de åtta partier som sitter i riksdagen. Partierna representerades av Jessica Wetterling (V), Joakim Järrebring (S), Janine Alm Ericsson (MP), Elena Fridfelt (C), Anita Brodén (L), Per Voberg (M), Stefan Svensson (KD) och Aron Emilsson (SD). När de anlänt fick de kort presentera sig och sitt partis politik för alla i Aulan.

Därefter fortsatte dagen med att grupperna fick träffa politiker ute i klassrummen. Våra studerande hade formulerat en rad frågor till den politiker de fick träffa. Alla grupper fick träffa och samtala med representanter för två olika partier. De blev grillade med frågor samtidigt som politikerna fick lite mer tid att resonera om sina svar.

Till sist samlades alla i Aulan för en avslutande debatt. Under dagen framkom det ute i klassrummen att klimat och integration var extra viktigt för våra studerande.

Foto: David Larsson Back

 

image_print