Konfirmationsläger snart slut

Efter snart fyra veckor av bad, spel, utmaningar, mycket gemenskap och inte minst bibelundervisning lider årets konfirmationsläger på Hjälmared mot sitt slut. Nu pågår uppladdningen inför avslutningsafton och konfirmationsgudstjänst.

konfalager_2018_2918För inte så långe sedan var skolans aula fullsatt av konfirmander och deras föräldrar när ledarna inledde lägret med sång musik och presentation av vad som väntas de följande veckorna. Den förväntan och spänning som då hängde i luften har bytts ut mot minnen av det man upplevt och lärt sig under lägret.

konfalager_2018_2894Konfirmationslägret är Hjälmareds mest långlivade kurs. Sedan 1952 har det oavbrutet bedrivits ett fyra veckor långt konfirmationsläger och är en tydlig del av visionen som fanns när Hjälmared köptes, att sprida kristen tro bland unga.

konfalager_2018_3046Årets konfirmationsläger består av så mycket som 62 konfirmander, 6 faddrar och 12 ledare under ledning av prästerna Per Olausson och Johan Norén, samt lägerchef Lisa Olauson. På fredag kväll dukas det upp till avslutningsfest och på lördag avslutas lägret med en stor konfirmationsgudstjänst i Hemsjö kyrka.

image_print