För dig som vill jobba med IT

Hjälmared folkhögskola, Högskolan i Borås och Candidator satsar gemensamt på förberedande IT-utbildning!

Vi introducerar hösten 2018 en tredje profil på allmän kurs, en IT-profil som kan leda till vidareutbildning inom IT-marknaden. Hjälmared folkhögskolas erfarenhet är att profilkurser på allmänna kursen ger effekt i både inriktningsval av yrke men också att de studerande väljer att fortsätta studera. Kursen är en preparandkurs kopplad till Högskolan i Borås och IT företaget Candidator med huvudkontor i Alingsås.

Arbetsförmedlingen presenterar varje år statistik över brist- och överskott inom olika yrken. Statistiken kan variera men det finns två infallsvinklar som är bestående. Det ena är att de flesta arbeten idag kräver minst gymnasieutbildning. Det andra är att de flesta yrken också kräver kunskaper inom data/IT. Efterfrågan på arbetskraft är stor och det finns en mängd olika arbetsområden.

Preparandkursen ger de studerande grundläggande behörighet och förberedande kunskaper inom IT för fortsatta studier eller yrkesliv. Kursen är en profil på Allmän kurs där det ingår allmänna behörighetsgivande ämnen som kompletteras med profilämnen, bland annat datorarkitektur, nätverksprotokoll, scriptprogrammering och datasäkerhet.

Läs mer om IT-profilen

image_print