Ingen julmarknad 2017

Julmarknadsvänner!

Under många år har vi med lust och arbetsglädje genomfört julmarknad på Hjälmared. Det har varit väsentligt för oss att vi är en del av världen och att världen behöver oss. Därför har alltid hela nettot på julmarknaden tillfallit det insamlingsändamål som varit bestämt på förhand. Det är med mycket motstridiga känslor vi meddelar att det inte blir någon julmarknad 2017. Arbetet med julmarknaden har med åren tagit allt mer energi. Detta parallellt med att vårt huvuduppdrag, att ge våra studerande bästa möjliga innehåll och uppbackning, kräver stora resurser av samtlig personal. Vi är väl medvetna om att många av er besökare kan känna att vi sviker er och berövar er ett tillfälle att komma tillbaka till Hjälmared, träffa vänner och vara med och bidra till dem som har det sämre ställt i världen. Beslutet är helt och hållet kopplat till att vi behöver energin till det som händer på skolan dagligen. Vi gläds oerhört över våra studerande. Över den mångfald som präglar deltagarantalet, över alla nationaliteter och all den energi som alla ger. Men av respekt för all den kraft uppdraget att driva folkhögskolan tar har vi fattat beslutet att inte genomföra någon julmarknad i år.

Om du får komma till skolan ändå? Självfallet! Vi har lunchservering dagligen på Hjälmared. Ring köket 0322-64 40 30 och anmäl din och ditt sällskaps ankomst! På hemsidan står matsedeln. Under de närmsta veckorna serveras julluncher och julbord. Kontakta oss på 0322-64 40 00 och boka plats! Det är redan många som anmält sig, så hör av dig snarast för att vi skall kunna bereda dig plats.

Om du hade tänkt att stödja vårt insamlingsarbete och nu inte vet vad du skall göra av pengarna kan du antingen stödja mångfald- och integrationsarbetet på Hjälmared folkhögskola bg 360-3693 eller skicka pengar till EFS mission bg 900-9903 genom vilket vi kanaliserat överskottet under de flesta åren.

Vi önskar dig en välsignad advents- och jultid!

image_print